aičvaras

áičvaras sm. (3a), (1) Grž žr. aitvaras: 1. Ar matei, áičvaras pinigus neša? Pn. Seniau, sako, kiti žmonės turėdavę áičvarus, jie arkliams avižas vogdavę Jnšk. Tą mergaitę buvo áičvaras apsėdęs Krkn. Aičvaras iš vieno klėties priryja grūdų, ing kito pilia, i[r] tas palieka turtingas Žml. Ar áičvarai tave naktim nešioja?! Grž. Áičvaras kaip pilnas – mėlynas, o kaip dykas – šviesus smenga, t. y. lekia J. ^ Greitas kai aičvaras LMD(Slv). Áičvaras – ne arklys (labai greitas) Grž. 2. Vaikai pasidirbo áičvarą pavėjui leist Grž. 3. Neduok Dieve, tokie jie aičvaraĩ! Lnkv. Tiek pinigų áičvaras suėdė (apie netikusį žmogų, didelį gobšą) Ėr. Daužosi visur kai áičvaras Gdž.

Dictionary of the Lithuanian Language.

Look at other dictionaries:

  • aicvaras — sm. (3a) žr. aičvaras 3: Tie mūsų vaikai tikri aicvaraĩ Klvr. O tu, aicvare, nenusiraminsi?! Žž …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • eičvaras — sm. (1) Pš žr. aičvaras 1: Eičvaras pinigus neša Stč. Seniau eičvaras piningus nešė Rdn …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • nudrebėti — nudrebėti, nùdreba, ėjo intr. 1. kiek padrebėti: Sesiutėlei jaunuolėlei rankos nudrebėjo Slk. Nudrebėjom visi, kai metė bombą Šts. 2. drebant nugarsėti: Nulėkė kaip aičvaras, žemė nudrebėjo Ėr. Nudrebėjo dangus (sugriaudė toli) Brt. | refl.: Kad …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • nudriekti — nudriẽkti, ia, nùdriekė tr. 1. nutiesti, patęsti, paskleisti: Tat nùdriekta voratinklių! Skr. | Per daug nùdriekei (plonai suverpei) – bus nestìpra Slm. | Šešėliai medžių kalnus pasiekia, gražios paunksnės plačiai nudriẽkia BM433. Durimis… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • nuringuoti — intr. 1. rangantis nueiti, nušliaužti: Jurgelis pažiūri į rausvai žieduotą slieką, kol tas nuringuoja kur į šalį ir palenda po grumstu rš. 2. Šd vingiais nuplaukti: Trys broliukai dalges plakė, vainikėlį plaukiant matė. Ir nuplaukė, nuringavo… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • paūžčioti — NdŽ 1. iter. dem. paūžti 1: [Telefono vielos] klaikiai paūžčiodamos kaukė M.Katil. 2. refl. su pertrūkiais leisti dusulingą garsą: Kiaulės pasiūžčiodamos bėga namo J. Aičvaras tai, sako, toks ugninis pagaikštis, oru lekia pasiūžčiodamas LTR(Ps).… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • peržegnoti — peržegnoti; R324, Sut, N, peržegnoti Rtr, paržegnoti; Sut 1. tr. L, NdŽ, KŽ padaryti kryžiaus ženklą kaip maldos pradžią ar dievobaimingumo išraišką: Kad atguliau į lovelę, kryžių paržegnojau LTR(Plt). ^ Ėda kaip galvijas, net snukio… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • pinigas — pìnigas (vok. dial. pennig) sm. (3b); SD248 1. moneta: Žymė, išspaudžiama ant pinigų SD54. Pabarstė pinigų ant aslos LB204. Aš šiūbelę kunigui, man kunigas pìnigą, aš pìnigą karaliui Dkš. Sidabrinis pinigaitis Mrc. Kai pinigaĩ dega, sako, kad …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • raudonas — 1 raudonas, a adj. (1) DP542, K, Vlkv, Snt, Pgr, Erž, Slnt, à (3) And, On, Ds, LKKXI185, KlbIII9(Lkm), Trk; N 1. SD114,18,160, SD36,85, H esantis vaivorykštės kraštinės šiltosios spalvos: Raudona materija SD361. Raudona spalva valdančiajai… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • reiškia — ×reiškia (plg. rus. знaчит) modal. vadinasi: Reiškia (=Vadinasi), jis mus apgavo KlK9,39. Reiškia, sakydavo ne aičvaras, ale padėjėjas LKT261l(Pn) …   Dictionary of the Lithuanian Language

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.